Ê-sai 50:7

Ê-sai 50:7 VIE2010

Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ Ta Nên Ta không bị xấu hổ; Vì vậy, Ta làm cho mặt Ta cứng như đá, Vì biết rằng mình chẳng có điều gì phải hổ thẹn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.