YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 48

48
Dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu khỏi người Canh-đê
1Hãy nghe đây, hỡi nhà Gia-cốp,
Là những người được xưng bằng danh Y-sơ-ra-ên,
Ra từ nguồn#48:1 Nn: những dòng nước hay nguồn nước. Giu-đa,
Là những người nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề,
Và kêu cầu Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
Nhưng không có lòng chân thật và công chính.
2Vì họ xưng mình là người xuất thân từ thành thánh,
Và nương cậy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên;
Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân:
3“Ta đã báo trước từ xưa những việc qua rồi;
Những việc ấy ra từ miệng Ta, và Ta đã nói cho chúng biết;
Thình lình, Ta thực hiện,
Và những việc ấy xảy ra.
4Vì Ta biết ngươi cứng đầu,
Cổ ngươi có gân sắt,
Trán ngươi cứng như đồng,
5Nên Ta đã báo cho ngươi những điều ấy từ xưa,
Ta đã cho ngươi biết trước khi nó xảy ra,
Kẻo ngươi nói: ‘Tượng thần của tôi đã làm những điều ấy,
Tượng chạm, tượng đúc của tôi đã truyền như thế.’
6Ngươi đã nghe rồi, hãy xem mọi điều ấy.
Chẳng phải các ngươi sẽ thuật lại sao?
Từ nay, Ta sẽ cho ngươi biết những việc mới,
Là những việc bí mật mà các ngươi chưa biết.
7Bây giờ, những việc đó mới được dựng nên, chưa từng có trước đây;
Trước ngày nầy, các ngươi chưa bao giờ nghe,
Kẻo ngươi nói rằng: ‘Nầy, tôi đã biết rồi!’
8Ngươi chưa từng nghe, cũng chưa từng biết,
Từ trước, tai ngươi chưa mở ra.
Vì Ta biết rằng ngươi hay phản bội,
Đáng được gọi là kẻ phản loạn từ trong lòng mẹ.
9Vì danh Ta mà Ta trì hoãn cơn giận;
Vì vinh quang Ta mà Ta kiềm chế sự tức giận đối với ngươi,
Để không hủy diệt ngươi.
10Nầy, Ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc;
Ta đã thử nghiệm ngươi trong lò hoạn nạn.
11Đó là vì Ta, vì chính Ta mà Ta sẽ làm điều đó,
Lẽ nào Ta để danh Ta bị lăng nhục sao?
Ta không nhường vinh quang Ta cho thần nào khác.
12Hỡi Gia-cốp tức là Y-sơ-ra-ên mà Ta đã gọi,#Êsai 44:6; Khải 1:17; 22:13.
Hãy nghe Ta!
Ta là Đấng ấy;
Ta là đầu tiên và là cuối cùng.
13Tay Ta đã đặt nền móng quả đất,
Tay phải của Ta đã giương các tầng trời;
Khi Ta gọi,
Trời và đất đều đứng lên.
14Tất cả các ngươi hãy tập hợp lại và lắng nghe!
Ai trong số họ đã rao báo những điều nầy?
Người mà Đức Giê-hô-va yêu
Sẽ làm hài lòng Ngài trong việc chống lại Ba-by-lôn,
Cánh tay người sẽ chống lại người Canh-đê.
15Ta, chính Ta đã phán và đã gọi người,
Ta đã đem người đến, và người sẽ thành công trong đường lối mình.
16Hãy đến gần Ta và nghe điều nầy:
Từ ban đầu, Ta chưa từng nói cách bí mật.
Ta đã ở đó từ lúc điều ấy xảy ra.
Bây giờ, Chúa là Đức Giê-hô-va sai Ta đến
Cùng với Thần của Ngài.”
17Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc ngươi,
Là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán thế nầy:
“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,
Là Đấng dạy dỗ ngươi để ngươi được ích lợi,
Và dẫn ngươi vào con đường ngươi phải đi.
18Ước gì ngươi đã chú ý đến các điều răn của Ta,
Thì sự bình an của ngươi sẽ như dòng sông,
Và sự công chính của ngươi như sóng biển;
19Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát,
Con cháu ngươi nhiều như cát bụi.
Danh của chúng sẽ không bị diệt,
Cũng chẳng bị xóa bỏ trước mặt Ta.”
20Hãy ra khỏi Ba-by-lôn! Hãy trốn xa người Canh-đê!#Khải 18:4.
Hãy vui vẻ reo hò mà loan báo và công bố tin nầy,
Hãy truyền ra cho đến tận cùng cõi đất!
Hãy nói: “Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc Gia-cốp, là đầy tớ Ngài!”
21Khi Ngài dẫn họ qua sa mạc thì họ không khát;
Vì Ngài đã khiến nước từ vầng đá chảy ra cho họ,
Ngài chẻ vầng đá thì nước tuôn ra.
22Nhưng Đức Giê-hô-va phán:#Êsai 57:21.
“Những kẻ ác chẳng bao giờ được bình an.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy