YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 46

46
Các thần của Ba-by-lôn
1Thần Bên gục xuống, thần Nê-bô ngã quỵ,
Tượng của chúng phải chở trên loài thú và súc vật.
Những tượng các ngươi thường khiêng
Trở thành gánh nặng đè trên những con vật mệt nhọc.
2Chúng cùng ngã quỵ và gục xuống,
Không thể cứu gánh nặng trên lưng,
Và chính chúng cũng bị lưu đày.
3“Hỡi nhà Gia-cốp và tất cả dân sót của nhà Y-sơ-ra-ên,
Hãy nghe Ta!
Ta đã mang nặng các ngươi từ khi còn trong lòng mẹ,
Bồng ẵm các ngươi từ lúc mới sinh;
4Cho đến khi các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc,
Ta chính là Đấng luôn gánh vác các ngươi.
Ta đã tạo nên thì sẽ còn bồng ẵm các ngươi.
Ta sẽ gánh vác và giải cứu các ngươi.
5Các ngươi so sánh Ta với ai và kể Ta bằng ai?
Các ngươi đối chiếu Ta với ai để thấy chúng ta giống nhau?
6Người ta lấy vàng trong túi ra,
Và lấy cân mà cân bạc;
Họ thuê thợ bạc đúc một thần,
Rồi cúi xuống thờ lạy.
7Họ vác tượng ấy trên vai, và đem đi,
Đặt tượng vào chỗ nó, và nó cứ đứng đó;
Tượng không thể dời khỏi chỗ nó.
Nếu có ai kêu cầu thì nó chẳng trả lời,
Và không thể cứu họ khỏi tai họa.”
Chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời
8“Hãy ghi nhớ điều nầy, và hãy suy xét;#46:8 Ý nghĩa từ nầy trong nguyên tác không rõ nghĩa; có thể dịch: Hãy tỏ ra là bậc trượng phu; hoặc: Hãy kiên định...
Hỡi những kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại!
9Hãy nhớ lại những việc trước đây, từ thời xa xưa;
Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác;
Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như Ta.
10Từ ban đầu, Ta đã báo trước việc cuối cùng,
Và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện.
Ta đã phán: ‘Kế hoạch của Ta sẽ thành tựu,
Và Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn.’
11Từ phương đông, Ta đã gọi một con chim săn mồi;
Từ xứ xa xăm, Ta gọi người thực hiện kế hoạch của Ta đến.
Điều Ta đã phán, Ta sẽ hoàn thành;
Điều Ta đã hoạch định, Ta sẽ thực hiện.
12Hỡi những kẻ cứng lòng,
Hỡi những kẻ xa cách sự công chính,
Hãy nghe Ta.
13Ta đem sự công chính Ta đến gần, nó chẳng ở xa,
Và sự cứu rỗi của Ta sẽ không trì hoãn.
Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Si-ôn
Cho Y-sơ-ra-ên là vinh quang của Ta.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;