Ê-sai 44:4

Ê-sai 44:4 VIE2010

Chúng sẽ nẩy nở giữa đám cỏ, Như cây liễu bên dòng nước.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share