Ê-sai 44:19

Ê-sai 44:19 VIE2010

Không ai chịu suy nghĩ lại, chẳng ai dùng trí khôn mà nhận thức rằng: “Ta đã lấy một nửa chụm lửa, đã nướng bánh trên lửa than, đã nướng thịt và ăn; rồi phần còn lại, ta dùng làm một vật đáng ghê tởm sao? Ta lại đi cúi lạy một khúc gỗ sao?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share