YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 41

41
Sự đảm bảo của Đức Chúa Trời cho Y-sơ-ra-ên
1Hỡi các hải đảo, hãy im lặng trước mặt Ta!
Hãy để các dân tộc nhận lấy sức mới;
Hãy để chúng đến gần và lên tiếng!
Chúng ta hãy đến gần nhau để phán đoán!
2Ai đã khiến một người nổi lên từ phương đông,
Lấy sự công chính gọi người đến bên chân mình?
Ngài phó các nước trước mặt người,
Khiến người chinh phục các vua;
Ngài phó họ cho lưỡi gươm của người như bụi đất,
Và phó họ cho cây cung của người như rơm rác bị gió đùa đi.
3Người truy đuổi họ
Và vượt qua con đường người chưa hề đặt chân đến
Mà vẫn bình an.
4Ai đã thực hiện và hoàn thành việc đó?
Ai đã kêu gọi các thế hệ từ ban đầu?
Ấy chính là Ta, Đức Giê-hô-va,
Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng.
5Các hải đảo thấy và khiếp sợ,
Các nơi tận cùng cõi đất đều run rẩy.
Chúng đều lại gần và tiến đến.
6Ai nấy giúp đỡ người lân cận
Và bảo anh em mình: “Hãy can đảm lên!”
7Thợ chạm khuyến khích thợ bạc,
Thợ gò khuyến khích thợ rèn;
Họ nói về mối hàn rằng: “Thế là tốt!”
Rồi dùng đinh đóng để tượng khỏi lung lay.
8Nhưng hỡi Y-sơ-ra-ên, con là đầy tớ Ta,#II Sử 20:7; Gia 2:23.
Hỡi Gia-cốp là kẻ Ta đã chọn,
Các con là dòng dõi của Áp-ra-ham, bạn Ta.
9Ta đã nắm lấy con từ tận cùng cõi đất,
Gọi con từ các miền xa xăm
Và bảo con rằng: “Con là đầy tớ Ta,
Ta đã chọn con, không từ bỏ con.”
10Đừng sợ vì Ta ở với con,
Chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con!
Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con,
Dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.
11Nầy, mọi kẻ nổi giận cùng con
Sẽ hổ thẹn và bị sỉ nhục.
Những kẻ nổi lên chống nghịch con
Sẽ trở nên hư không và bị diệt vong.
12Con sẽ tìm những kẻ gây hấn với con,
Nhưng không tìm thấy chúng;
Những kẻ tranh chiến với con
Sẽ bị diệt sạch và không còn gì cả.
13Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con,
Đấng nắm giữ tay phải con
Và phán với con rằng: “Đừng sợ,
Chính Ta sẽ giúp đỡ con.”
14Hỡi sâu bọ Gia-cốp, đừng sợ!
Hỡi những người Y-sơ-ra-ên,
Chính Ta sẽ giúp đỡ con, Đức Giê-hô-va phán vậy;
Đấng cứu chuộc con là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
15Nầy, Ta sẽ khiến con làm dụng cụ đập lúa
Vừa mới vừa sắc bén và có nhiều răng.
Con sẽ giày đạp và nghiền nát các núi,
Làm cho các đồi trở nên như rơm rác.
16Con sẽ rê chúng, và gió sẽ đùa chúng đi,
Một cơn gió lốc sẽ làm chúng tan tác.
Nhưng con sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,
Và sẽ tự hào trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
17Những người nghèo nàn và thiếu thốn tìm nước uống
Mà không được,
Lưỡi họ khô vì khát.
Nhưng Ta là Đức Giê-hô-va sẽ nhậm lời họ;
Ta là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ không từ bỏ họ.
18Ta sẽ khiến sông chảy ra trên các đồi trọc,
Và suối trào lên giữa các thung lũng.
Ta sẽ biến hoang mạc thành ao hồ,
Và đất khô thành các nguồn nước.
19Ta sẽ đặt trong hoang mạc cây bá hương,
Cây keo, cây sim và cây ô-liu;
Ta sẽ trồng nơi đồng hoang cây tùng,
Cây sam, và cây hoàng dương chung với nhau.
20Để mọi người xem thấy và biết,
Cùng nhau suy ngẫm và hiểu rằng
Tay Đức Giê-hô-va đã làm điều ấy,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã dựng nên nó.
Sự hư không của các tượng thần
21Đức Giê-hô-va phán: “Hãy trình bày vụ kiện của các ngươi;”
Vua của Gia-cốp phán: “Hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi.”
22Hãy để chúng đến gần và nói cho chúng ta biết
Điều sẽ xảy đến!
Hãy nói cho chúng ta những điều đã có từ trước,
Để chúng ta suy nghiệm
Và biết kết cuộc của nó;
Hoặc nói cho chúng ta biết những gì sắp xảy đến.
23Hãy nói những việc sẽ xảy đến sau nầy,
Để chúng ta biết các ngươi là thần;
Cũng hãy ban phước hoặc giáng họa,
Để chúng ta cùng nhau thấy và kinh ngạc.
24Nầy, các ngươi chẳng ra gì,
Việc các ngươi làm cũng là vô ích;
Kẻ chọn các ngươi thật đáng ghê tởm!
25Ta khiến một người từ phương bắc nổi lên, và người đã đến;
Người kêu cầu danh Ta từ phía mặt trời mọc.
Người sẽ giẫm lên những kẻ cai trị như giẫm trên bùn đất,
Như thợ gốm nhồi đất sét dưới chân.
26Ai đã nói cho chúng ta biết điều đó từ ban đầu?
Ai đã rao ra từ trước để chúng ta nói: “Người ấy đúng”?
Nhưng chẳng ai rao, chẳng ai báo cả,
Cũng chẳng ai đã từng nghe tiếng các ngươi.
27Chính Ta là Đấng đầu tiên đã phán với Si-ôn: “Nầy, chúng đây!”
Và Ta sẽ sai một sứ giả báo tin lành đến Giê-ru-sa-lem.
28Ta nhìn xem nhưng chẳng có ai cả;
Trong số họ, không có một cố vấn
Để khi Ta hỏi, họ có thể đáp một lời.
29Nầy, tất cả họ chỉ là hư ảo;
Công việc của họ là vô giá trị;
Tượng đúc của họ là hư không như làn gió thoảng.

Currently Selected:

Ê-sai 41: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy