YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 40

40
Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu dân Ngài. – Lời hứa về Đấng Mê-si-a. – Giê-ru-sa-lem mới
(40:1 – 66:24)
Dân Chúa được an ủi
1Đức Chúa Trời của các ngươi phán:
“Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta.
2Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem,
Và rao rằng cuộc chiến của nó đã kết thúc,
Tội lỗi nó đã được tha;
Nó đã chịu gấp đôi từ tay Đức Giê-hô-va
Về mọi tội lỗi của mình.”
3Có tiếng kêu lên:#Mat 3:3; Mác 1:3; Gi 1:23.#Lu 3:4-6.
“Hãy mở một con đường trong hoang mạc cho Đức Giê-hô-va;
Hãy dọn thẳng đường cái trong đồng hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!
4Mọi thung lũng sẽ được nâng lên,
Mọi núi đồi sẽ bị hạ xuống;
Các nơi gập ghềnh sẽ được làm cho phẳng,
Các chỗ gồ ghề sẽ trở nên đồng bằng.
5Bấy giờ, vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ hiển hiện,
Và mọi người đều sẽ xem thấy,
Vì chính Đức Giê-hô-va đã phán vậy.”
6Có tiếng nói: “Hãy kêu lên!”#Gia 1:10-11; I Phi 1:24-25.
Và có tiếng đáp: “Tôi phải kêu thế nào?”
“Loài người giống như cỏ,
Mọi vẻ đẹp của nó như cỏ hoa đồng nội.
7Cỏ khô, hoa rụng,
Vì hơi thở của Đức Giê-hô-va thổi qua.
Thật vậy, loài người chỉ là cỏ:
8Cỏ khô, hoa rụng,
Nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời!”
9Ai rao tin lành cho Si-ôn,
Hãy lên trên núi cao!
Ai rao tin lành cho Giê-ru-sa-lem,
Hãy ra sức cất tiếng lên!
Hãy cất tiếng lên, đừng sợ!
Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng:
“Đây là Đức Chúa Trời của các ngươi!”
10Nầy, Chúa Giê-hô-va sẽ đến trong quyền năng,#Êsai 62:11; Khải 22:12.
Ngài dùng cánh tay Ngài mà cai trị.
Nầy, sự ban thưởng Ngài ở với Ngài,
Sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài.
11Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên;#Êxê 34:15; Gi 10:11.
Tập họp các chiên con trong cánh tay mình
Và ẵm chúng vào lòng;
Nhẹ nhàng dẫn các chiên cái đang cho bú.
Đức Chúa Trời là Đấng siêu việt
12Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển cả,
Lấy gang tay mà đo các tầng trời?
Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất?
Ai đã dùng cân mà cân núi
Và dùng cân bàn mà cân đồi?
13Ai lường được Thần của Đức Chúa Trời,#Rô 11:34; I Cô 2:16.
Và ai làm cố vấn cho Ngài để dạy Ngài điều gì?
14Ngài đã hỏi ý kiến ai để được thông hiểu?
Ai đã dạy cho Ngài đường công lý?
Ai đã dạy Ngài tri thức
Và chỉ cho Ngài phương cách nhận thức?
15Kìa, các nước giống như một giọt nước nhỏ trong thùng,
Giống như là một hạt bụi rơi trên cân;
Nầy, Ngài nhấc các hải đảo lên như nhấc một vật nhỏ.
16Rừng Li-ban không đủ củi đốt lửa,
Những thú vật ở đó chẳng đủ làm tế lễ thiêu.
17Trước mặt Ngài, mọi nước đều không là gì cả,
Ngài xem chúng như trống không và hư vô.
18Vậy, các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai,#Công 17:29.
Lấy hình ảnh nào so sánh với Ngài được?
19Khi người thợ đúc tượng
Thì thợ bạc lấy vàng bọc nó,
Và đúc những dây chuyền bằng bạc cho nó.
20Người nghèo không lo nổi tượng đúc
Thì chọn gỗ không mục,
Và tìm thợ lành nghề
Để dựng một tượng thật vững chắc.
21Các ngươi không biết sao?
Các ngươi chưa nghe sao?
Chẳng phải điều đó đã được dạy cho các ngươi từ ban đầu sao?
Chẳng phải các ngươi đã hiểu quả đất được đặt nền móng sao?
22Chính Ngài là Đấng ngự trên vòm che quả đất,
Và các cư dân trên đất giống như cào cào.
Ngài là Đấng giương các tầng trời ra như cái màn
Và căng chúng ra như trại để ở.
23Ngài làm cho các quan chức cao cấp ra như con số không,
Và làm cho các thẩm phán trên đất ra hư không.
24Họ vừa mới được trồng, vừa mới được gieo,
Cây vừa mới châm rễ trong đất,
Thì Đức Giê-hô-va thổi hơi qua, và họ liền khô héo;
Nầy, một cơn gió lốc đùa họ đi như rơm rác.
25Đấng Thánh phán:
“Các con so sánh Ta với ai?
Ai sẽ ngang bằng với Ta?”
26Hãy ngước mắt lên cao mà xem:
Ai đã sáng tạo những vật nầy?
Ngài là Đấng khiến các thiên thể ra theo số lượng và đội ngũ,
Ngài gọi đích danh tất cả chúng,
Không bỏ sót một thiên thể nào,
Vì sức mạnh vĩ đại
Và quyền năng vô biên của Ngài.
27Vậy hỡi Gia-cốp, sao con nói;
Hỡi Y-sơ-ra-ên, sao con than thở:
“Đường lối tôi đã bị che khuất khỏi Đức Giê-hô-va,
Đức Chúa Trời tôi không còn quan tâm đến quyền lợi của tôi”?
28Con không biết sao?
Con chưa nghe sao?
Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời,
Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất,
Chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức;
Sự hiểu biết của Ngài không thể dò được.
29Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi,
Thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức.
30Các thanh niên cũng phải mòn mỏi mệt nhọc,
Người trai tráng cũng phải vấp ngã.
31Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới,
Cất cánh bay cao như chim ưng,
Chạy mà không mệt nhọc,
Đi mà không mòn mỏi.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;