YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 19

19
Lời tiên tri về Ai Cập
1Lời tiên tri về Ai Cập:#Giê 46:2-26; Êxê 29:1–32:32.
“Nầy, Đức Giê-hô-va cưỡi trên đám mây,
Nhanh chóng đến Ai Cập.
Các tượng thần của Ai Cập đều run rẩy trước mặt Ngài,
Lòng người Ai Cập thất đảm kinh hồn.
2Ta sẽ khiến người Ai Cập chống lại người Ai Cập;
Người ta sẽ gây chiến với anh em mình,
Người lân cận chống người lân cận,
Thành nầy chống thành kia,
Vương quốc nầy chống vương quốc nọ.
3Người Ai Cập sẽ mất hết tinh thần,
Ta sẽ làm xáo trộn kế hoạch của chúng.
Bấy giờ, chúng sẽ cầu hỏi các tượng thần,
Các thầy phù thủy, đồng cốt, và thầy bói.
4Ta sẽ phó dân Ai Cập
Vào tay các bạo chúa,
Một vua bạo ngược sẽ cai trị chúng.”
Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
5Biển sẽ không còn nước,
Sông sẽ cạn và khô.
6Kênh rạch sẽ trở nên hôi thối,
Sông suối của Ai Cập cạn dần và khô đi;
Lau sậy đều chết héo.
7Các đồng cỏ dọc bờ sông
Và cửa sông Nin,
Cùng tất cả đồng ruộng đã gieo của nó đều khô héo,
Bị cuốn đi, không còn nữa.
8Những người đánh cá sẽ khóc than,
Mọi kẻ giăng câu ở sông Nin đều rên xiết,
Và kẻ thả lưới trên các dòng nước đều ủ rũ.
9Những người dệt vải gai mịn
Và những người dệt vải trắng đều xấu hổ.
10Các thợ dệt của Ai Cập đều chán nản,
Tất cả người làm thuê đều buồn rầu.
11Các quan chức ở Xô-an chỉ là ngu dại;
Các cố vấn khôn ngoan của Pha-ra-ôn đưa ra những ý kiến điên rồ.
Sao các ngươi có thể nói với Pha-ra-ôn:
“Tôi là con của bậc hiền triết,
Là con cháu các vua thời xưa”?
12Vậy thì các bậc hiền triết của ngươi ở đâu?
Họ hãy nói cho ngươi biết
Những gì Đức Giê-hô-va vạn quân đã định
Để chống lại Ai Cập.
13Các quan chức ở Xô-an đã trở nên dại dột,
Các quan chức ở Nốp bị lừa dối;
Những người làm viên đá góc cho các bộ tộc của chúng
Đã làm cho Ai Cập lầm lạc.
14Đức Giê-hô-va đã trộn vào giữa chúng
Một linh nhầm lẫn,
Nó làm cho Ai Cập lầm lạc trong mọi việc,
Như người say vừa đi lảo đảo vừa nôn mửa.
15Chẳng còn việc gì có thể làm cho Ai Cập nữa,
Dù là đầu hay đuôi, việc lớn hay việc nhỏ.#19:15 Nn: cành cọ hay lau sậy.
16Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ giống như đàn bà run rẩy sợ hãi khi thấy tay Đức Giê-hô-va vạn quân vung lên, giơ ra chống lại chúng. 17Bấy giờ, đất Giu-đa sẽ trở thành nỗi kinh hoàng cho Ai Cập. Mỗi khi người ta nhắc đến Giu-đa trước mặt ai thì người ấy khiếp sợ, vì chương trình của Đức Giê-hô-va vạn quân dự định trừng phạt Ai Cập.
Ai Cập, A-si-ri và Y-sơ-ra-ên được ban phước
18Trong ngày đó, tại đất Ai Cập sẽ có năm thành nói tiếng Ca-na-an và nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà thề. Một trong các thành ấy được gọi là Thành Hủy Diệt.#19:18 Có bản dịch: Thành Mặt Trời.
19Trong ngày đó, sẽ có một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va ngay giữa đất Ai Cập, và có một cột trụ cho Đức Giê-hô-va gần biên giới. 20Đó là dấu hiệu và bằng chứng cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại đất Ai Cập. Khi họ kêu cầu Đức Giê-hô-va vì bị áp bức thì Ngài sẽ sai một vị cứu tinh đến bảo vệ và giải cứu họ. 21Đức Giê-hô-va sẽ làm cho Ai Cập biết Ngài; và trong ngày đó, người Ai Cập sẽ nhận biết Đức Giê-hô-va. Họ sẽ dâng sinh tế và tế lễ mà thờ phượng Ngài; họ sẽ khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va và hoàn nguyện. 22Đức Giê-hô-va sẽ đánh Ai Cập; Ngài đánh rồi lại chữa lành. Họ sẽ trở về cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nghe lời họ khẩn cầu và chữa lành cho họ.
23Trong ngày đó, sẽ có con đường cái đi từ Ai Cập đến A-si-ri; người A-si-ri sẽ đến Ai Cập, và người Ai Cập sẽ đến A-si-ri. Người Ai Cập và người A-si-ri sẽ cùng nhau thờ phượng Đức Giê-hô-va.
24Trong ngày đó, Y-sơ-ra-ên sẽ cùng với Ai Cập và A-si-ri thành bộ ba để làm nguồn phước giữa thế gian, 25vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã ban phước cho họ. Ngài phán: “Phước cho Ai Cập là dân Ta, A-si-ri là công trình của tay Ta, Y-sơ-ra-ên là cơ nghiệp của Ta!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy