Ô-sê 8:8

Ô-sê 8:8 VIE2010

Y-sơ-ra-ên đã bị nuốt. Bây giờ chúng ở giữa các dân Như thứ vật dụng mà chẳng ai ưa thích.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:8