Ô-sê 4
VIE2010
4
Bài giảng vè sự lầm lạc của dân Y-sơ-ra-ên
(4:1 – 14:9)
Đức Chúa Trời lên án Y-sơ-ra-ên
1Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va
Vì Đức Giê-hô-va lên án dân cư xứ nầy:
“Trong xứ nầy, không có sự thành tín, chẳng có sự nhân từ
Cũng chẳng có sự hiểu biết Đức Chúa Trời.
2Chỉ tràn ngập sự nguyền rủa, thất tín, giết người,
Trộm cắp và ngoại tình;
Chúng gây hết cảnh đổ máu nầy đến cảnh đổ máu khác.
3Vì vậy, xứ sở sầu thảm;
Mọi người dân đều hao mòn,
Cả thú rừng và chim trời cũng vậy;
Cả đến cá biển cũng chẳng còn.
4Dù vậy đừng có ai biện luận,
Chớ có ai quở trách!
Vì dân ngươi giống như những người đối địch thầy tế lễ.
5Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày;
Các nhà tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm,
Và Ta sẽ tiêu diệt mẹ ngươi.
6Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết;
Vì ngươi đã từ chối sự hiểu biết,
Nên Ta cũng không để ngươi làm thầy tế lễ cho Ta nữa;
Vì ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi,
Nên Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.
7Chúng càng sinh sản bao nhiêu
Càng phạm tội chống lại Ta bấy nhiêu;
Ta sẽ đổi vinh quang của chúng thành tủi nhục.
8Chúng sống nhờ tội lỗi dân Ta;
Thích thú khi dân Ta phạm tội.
9Rồi sẽ đến lúc, dân thể nào thầy tế lễ thể ấy;
Ta sẽ trừng phạt chúng vì đường lối chúng,
Và báo trả tùy theo việc chúng làm.
10Chúng sẽ ăn mà không no,
Chúng hành dâm mà không sinh sản;
Vì chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va,
Chạy theo các thần khác.
11Nạn dâm dục, rượu cũ và rượu mới
Làm chúng mất hết trí khôn.
Sự thờ lạy thần tượng của Y-sơ-ra-ên
12Dân Ta cầu hỏi tượng gỗ,
Xin cây gậy phán truyền.
Vì thói điếm đàng làm cho chúng lầm lạc,
Chúng sống dâm loạn, xa cách Đức Chúa Trời.
13Chúng dâng sinh tế trên các đỉnh núi,
Đốt hương trên các đồi,
Dưới cây sồi, cây dương, cây thông
Vì bóng nó mát mẻ.
Vì thế mà con gái các ngươi làm điếm,
Con dâu các ngươi ngoại tình.
14Ta sẽ không phạt con gái các ngươi vì tội điếm đàng,
Cũng không phạt con dâu các ngươi vì tội ngoại tình.
Vì chính đàn ông các ngươi đi với phường điếm đĩ,
Dâng sinh tế với gái mại dâm;
Một dân tộc không hiểu biết sẽ bị diệt vong.
15Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù ngươi có dâm loạn
Cũng đừng để Giu-đa phạm tội!
Vậy chớ vào Ghinh-ganh!
Đừng lên Bết A-ven!#4:15 Bết A-ven: Tên gọi nầy có nghĩa là “nhà gian ác” hoặc “nhà thờ thần tượng”; ở đây ám chỉ thành Bê-tên, “Bê-tên” có nghĩa là “nhà Đức Chúa Trời”. Cũng xem 5:8; 10:5,8.
Đừng nhân danh ‘Đức Giê-hô-va hằng sống’ mà thề.
16Vì Y-sơ-ra-ên bướng bỉnh
Như con bò cái tơ bất trị;
Chẳng lẽ bây giờ Đức Giê-hô-va nuôi dưỡng chúng
Như chiên con trong đồng cỏ thênh thang?
17Ép-ra-im thỏa hiệp với thần tượng,
Hãy để mặc nó!
18Chúng chè chén say sưa,
Rồi tha hồ đàng điếm;
Chúng ham thích sự sỉ nhục hơn vinh quang.
19Gió đã cuốn chúng đi trong cánh nó
Và chúng sẽ xấu hổ vì các tế lễ#4:19 Có bản dịch: các bàn thờ. mình.”

© 2010 United Bible Societies. All Rights Reserved.

Learn More About Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible