Ô-sê 14
VIE2010

Ô-sê 14

14
Khuyên phải ăn năn
1Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,
Vì chính tội lỗi ngươi làm cho ngươi vấp ngã.
2Các ngươi hãy đem lời nói
Mà trở lại cùng Đức Giê-hô-va;
Hãy thưa với Ngài rằng:
“Xin cất bỏ mọi tội ác chúng con
Và nhậm điều tốt lành,
Để chúng con dâng tế lễ ngợi ca bằng đôi môi
Thay vì bò tơ đực.
3A-si-ri không thể giải cứu chúng con,
Chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa.
Chúng con không còn gọi sản phẩm do tay chúng con làm ra
Là thần của chúng con nữa;
Vì chỉ trong Ngài, kẻ mồ côi mới nhận được sự thương xót!”
Đảm bảo sự tha thứ
4Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng.
Ta sẽ yêu thương chúng hết lòng,
Vì cơn giận của Ta đã xây khỏi chúng.
5Ta sẽ như sương móc cho Y-sơ-ra-ên;
Nó sẽ trổ hoa như cây huệ
Và đâm rễ như Li-ban.
6Các cành non của nó vươn ra xa;
Sự xinh tốt của nó giống như sự xinh tốt của cây ô-liu,
Mùi thơm của nó như mùi thơm của Li-ban.
7Những người ngồi dưới bóng nó sẽ trở về.
Chúng sẽ hồi sinh như cây lúa.
Chúng sẽ trổ hoa như cây nho
Và mùi thơm của Y-sơ-ra-ên sẽ như rượu Li-ban.
8Hỡi Ép-ra-im, Ta có liên hệ gì với các tượng thần?
Chính Ta đã nhậm lời và sẽ đoái xem ngươi.
Ta sẽ như cây bách xanh tươi;
Nhờ Ta mà ngươi sinh hoa kết quả.
Kết luận
9Ai là người khôn ngoan, hãy hiểu những điều nầy?
Ai là người thông sáng, hãy biết những điều ấy?
Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng;
Những người công chính sẽ bước đi trong đó,
Còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010