YouVersion Logo
Search Icon

Hê-bơ-rơ 1

1
I. Sự ưu việt của giao ước mới trong Đức Chúa Jêsus Christ
(1:1 – 10:18)
Đức Chúa Jêsus Christ cao trọng hơn các thiên sứ
1Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. 2Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên làm Đấng thừa kế muôn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. 3Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời. 4Ngài được tôn cao hơn các thiên sứ bao nhiêu thì danh Ngài trở nên cao trọng hơn danh các thiên sứ bấy nhiêu.
5Vì Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào rằng:#Thi 2:7; II Sa 7:14; I Sử 17:13.
“Ngươi là Con Ta,
Ngày nay Ta đã sinh ngươi”?#Thi 2:7.
Hoặc có khi nào phán:
“Ta sẽ làm Cha người,
Người sẽ làm Con Ta”?#II Sa 7:14.
6Nhưng khi đưa Con đầu lòng vào trần gian, Ngài phán:
“Tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ phượng Con.”
7Về các thiên sứ thì Ngài phán:
“Đức Chúa Trời làm cho các thiên sứ Ngài như gió,
Và các đầy tớ Ngài như ngọn lửa.”#Thi 104:4.
8Nhưng nói về Con thì có lời phán:
“Lạy Đức Chúa Trời, ngôi Ngài trường tồn vĩnh cửu,
Quyền bính#1:8 Nn: vương trượng. của vương quốc Chúa là quyền bính chính trực.
9Người yêu sự công chính, ghét điều gian ác;
Cho nên, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Người, đã xức dầu vui mừng cho Người,
Khiến Người vượt trội hơn các bạn hữu mình.”#Thi 45:6,7.
10Lại có lời phán:
“Lạy Chúa, ban đầu Chúa lập nền trái đất,
Và các tầng trời là công việc của tay Chúa.
11Trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Chúa vẫn trường tồn;
Trời đất sẽ cũ mòn như chiếc áo.
12Ngài sẽ cuốn chúng lại như áo choàng,
Và chúng sẽ đổi thay như chiếc áo.
Nhưng Chúa vẫn y nguyên,
Và các năm của Chúa không bao giờ cùng.”#Thi 102:25-27.
13Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào rằng:
“Hãy ngồi bên phải Ta,
Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù làm bệ cho chân ngươi”?#Thi 110:1.
14Không phải tất cả thiên sứ là các thần phục vụ, được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi hay sao?

Currently Selected:

Hê-bơ-rơ 1: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy