Ha-ba-cúc 1:5

Ha-ba-cúc 1:5 VIE2010

“Hãy nhìn vào các nước và để ý xem, Hãy kinh ngạc và sững sờ! Vì Ta sắp làm một việc trong thời các con, Dù có ai thuật lại, các con cũng chẳng tin.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share