YouVersion Logo
Search Icon

Sáng Thế 3

3
Loài người bị cám dỗ và sa ngã
1Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?”#Khải 12:9; 20:2. 2Người nữ nói với con rắn: “Chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, 3nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: ‘Các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết’”. 4Con rắn nói với người nữ: “Các người chắc chắn không chết đâu! 5Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các người sẽ giống Đức Chúa Trời,#3:5 Ctd: các thần. biết điều thiện và điều ác.”
6Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh; chồng cũng ăn nữa. 7Bấy giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây vả làm khố che thân.
8Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, A-đam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 9Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?” 10A-đam thưa: “Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng.” 11Đức Chúa Trời hỏi: “Ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Có phải con đã ăn trái cây mà Ta ra lệnh cấm ăn đó không?” 12A-đam thưa: “Người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con đã ăn rồi.” 13Giê-hô-va Đức Chúa Trời hỏi người nữ: “Con đã làm gì vậy?” Người nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi.”#II Cô 11:3; I Ti 2:14.
Đức Chúa Trời tuyên án
14Giê-hô-va Đức Chúa Trời quở trách con rắn:
“Vì mầy đã làm điều đó
Nên trong tất cả các loài gia súc và thú đồng,
Chỉ có mầy bị nguyền rủa;
Mầy sẽ bò bằng bụng
Và ăn bụi đất trọn đời.
15Ta sẽ làm cho mầy và người nữ,#Khải 12:17.
Dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau.
Người sẽ giày đạp đầu mầy,
Còn mầy sẽ cắn gót chân người.”
16Ngài phán với người nữ:
“Ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai,
Và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ.
Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng,
Và chồng sẽ cai trị con.”
17Ngài phán với A-đam:#Hê 6:8.
“Vì con đã nghe theo lời vợ,
Ăn trái cây mà Ta đã ra lệnh cấm ăn,
Nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa;
Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra.
18Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê,
Và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng.
19Con phải làm đổ mồ hôi trán
Mới có miếng ăn
Cho đến ngày con trở về đất,
Là nơi con từ đó mà ra.
Vì con là cát bụi,
Con sẽ trở về với cát bụi.”
20A-đam gọi vợ là Ê-va#3:20 Ê-va: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ nầy có cách phát âm giống từ có nghĩa là “sự sống”; trong văn mạch, từ nầy chỉ về “loài người”. vì bà là mẹ của cả loài người.
21Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành chiếc áo dài cho vợ chồng A-đam rồi mặc vào cho họ.
22Giê-hô-va Đức Chúa Trời nghĩ: “Nầy, loài người đã trở nên một bậc như Chúng Ta, biết phân biệt điều thiện và điều ác. Vậy bây giờ hãy coi chừng, kẻo loài người đưa tay hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.”#Khải 22:14. 23Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền cho loài người ra khỏi vườn Ê-đen để cày xới đất đai, là nơi con người từ đó mà ra. 24Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Tại phía đông vườn Ê-đen, Ngài đặt các chê-ru-bim với thanh gươm sáng chói, xoay mọi hướng, để canh giữ con đường đi đến cây sự sống.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy