Sáng Thế 2
VIE2010

Sáng Thế 2

2
Thiết lập và thánh hóa ngày thứ bảy
1Như vậy, trời đất và muôn vật đã được sáng tạo xong. 2Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời hoàn tất các công việc Ngài đã làm. Vì thế, vào ngày thứ bảy Ngài nghỉ. Ngài đã làm xong mọi công việc.#Hê 4:4,10.#Xuất 20:11. 3Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì vào ngày đó Ngài nghỉ sau khi đã làm xong mọi công việc sáng tạo.
4Đó là gốc tích sáng tạo trời và đất.
Vườn Ê-đen
Khi Giê-hô-va#2:4 Có thể phiên âm là Gia-vê. Đức Chúa Trời làm nên trời và đất, 5thì trên đất chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng và cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc trong ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa cho mưa xuống đất, và cũng chưa có người cày xới đất đai. 6Nhưng có hơi nước từ dưới đất bốc lên, tưới khắp mặt đất.
7Bấy giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người,#2:7 đất ... người: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, các từ “người” và “đất” có cách phát âm giống nhau. hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh linh.#I Cô 15:45.
8Sau đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một khu vườn tại Ê-đen, ở hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. 9Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và ăn ngon. Giữa vườn có cây sự sống#Khải 2:7; 22:2,14. và cây biết điều thiện, điều ác.#2:9,17 Ctd: biết mọi điều.
10Một dòng sông từ Ê-đen chảy ra để tưới vườn, và từ đó chia thành bốn nhánh. 11Nhánh thứ nhất là Bi-sôn, nhánh nầy chảy quanh vùng đất Ha-vi-la, là nơi có vàng. 12Vàng ở vùng nầy rất tốt; ở đó còn có nhũ hương và bích ngọc. 13Nhánh sông thứ nhì tên là Ghi-hôn, chảy quanh vùng đất Cút.#2:13 Cút thuộc vùng Lưỡng Hà; Ctd: Ê-thi-ô-pi. 14Nhánh sông thứ ba tên là Ti-gơ-rít,#2:14 Nn: Hi-đê-ke. chảy về phía đông lãnh thổ A-si-ri. Còn nhánh sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát.
15Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Ê-đen để canh tác và gìn giữ vườn. 16Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền phán với con người rằng: “Con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, 17nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết.”
Thiết lập hôn nhân
18Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó.” 19Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì, và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. 20A-đam#2:20 Tiếng Hê-bơ-rơ A-đam có nghĩa là “con người”. đặt tên cho mọi loài gia súc và chim trời cùng mọi loài thú rừng; nhưng phần A-đam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình. 21Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến cho A-đam ngủ mê, và lấy đi một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. 22Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ A-đam dựng nên một người nữ và đưa đến cho A-đam. 23A-đam nói:
“Bây giờ mới có người nầy,
Là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi.
Nàng sẽ được gọi là người nữ,
Vì từ người nam mà có.”#2:23 người nữ ... người nam: Trong tiếng Hê-bơ-rơ, các từ “người nữ” và “người nam” có cách phát âm giống nhau.
24Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.#Mat 19:5; Mác 10:7-8; I Cô 6:16; Êph 5:31.
25A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.