Ga-la-ti 4:25

Ga-la-ti 4:25 VIE2010

A-ga là núi Si-na-i trong miền Ả-rập, tương ứng với Giê-ru-sa-lem bây giờ, vì thành nầy cùng với con dân nó đều làm nô lệ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share