Ga-la-ti 4:20

Ga-la-ti 4:20 VIE2010

Ước gì ta được ở với các con trong lúc nầy và lựa lời nói cho thích hợp, vì ta rất bối rối về các con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share