Ga-la-ti 4:11

Ga-la-ti 4:11 VIE2010

Tôi lo ngại cho anh em, e rằng tôi đã lao nhọc vô ích vì anh em.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share