Ga-la-ti 4:10

Ga-la-ti 4:10 VIE2010

Anh em hãy còn giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share