Ê-xê-chi-ên 19:4

Ê-xê-chi-ên 19:4 VIE2010

Các dân nghe tiếng về nó; Nó bị bắt trong hầm. Chúng dùng móc dẫn đi Điệu nó qua Ai Cập.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share