Ê-xê-chi-ên 19:13

Ê-xê-chi-ên 19:13 VIE2010

Bây giờ nó bị trồng nơi hoang mạc, Trong đất khô và thiếu nước.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share