Ê-xê-chi-ên 19:10

Ê-xê-chi-ên 19:10 VIE2010

Mẹ ngươi như một cây nho trong vườn Được trồng bên mé nước. Lắm cành nhiều quả, Nhờ có nhiều nước.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share