Ê-xê-chi-ên 19:1

Ê-xê-chi-ên 19:1 VIE2010

Vậy con hãy đọc bài ai ca về các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share