Ê-xê-chi-ên 1:8

Ê-xê-chi-ên 1:8 VIE2010

Dưới cánh của chúng, bốn bên đều có tay người. Bốn con có mặt và có cánh ấy như sau
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share