Ê-xê-chi-ên 1:27

Ê-xê-chi-ên 1:27 VIE2010

Tôi thấy từ thắt lưng của người ấy trở lên giống như đồng bóng loáng, sáng rực như hình ngọn lửa, và từ thắt lưng của người ấy trở xuống, tôi thấy như hình ngọn lửa sáng rực chung quanh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share