Ê-xê-chi-ên 1:26

Ê-xê-chi-ên 1:26 VIE2010

Trên vòm phía trên đầu các sinh vật có cái gì tựa như cái ngai bằng bích ngọc, và trên ngai ấy có cái gì giống như hình người.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share