Ê-xê-chi-ên 1:24

Ê-xê-chi-ên 1:24 VIE2010

Khi đi tới, tôi nghe tiếng của những cánh chúng như tiếng nước chảy ầm ầm, như tiếng của Đấng Toàn Năng, tiếng ồn ào của một đoàn quân vậy. Khi chúng dừng lại thì cánh rủ xuống.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share