YouVersion Logo
Search Icon

Truyền Đạo 3

3
Mọi việc đều có thời điểm
1Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó:
2Có kỳ sinh ra, có kỳ chết đi;
Có kỳ gieo trồng, có kỳ nhổ vật đã trồng;
3Có kỳ giết chết, có kỳ chữa lành;
Có kỳ phá đổ, có kỳ xây cất;
4Có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười;
Có kỳ tang chế, có kỳ nhảy múa;
5Có kỳ ném đá, có kỳ gom đá;
Có kỳ ôm ấp, có kỳ ruồng bỏ;
6Có kỳ tìm kiếm, có kỳ đánh mất;
Có kỳ giữ lại, có kỳ ném đi;
7Có kỳ xé rách, có kỳ khâu vá;
Có kỳ nín lặng, có kỳ lên tiếng;
8Có kỳ yêu, có kỳ ghét;
Có kỳ chiến tranh, có kỳ hòa bình.
Công việc Đức Chúa Trời giao cho con người
9Người làm việc có được ích lợi gì về công lao khó nhọc của mình chăng? 10Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời giao cho con người phải gắng sức làm. 11Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mặc dù Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. 12Vậy, ta nhận ra rằng chẳng có điều gì tốt hơn cho loài người là vui vẻ và làm lành trọn đời mình. 13Hơn nữa, ai nấy hãy ăn, uống và hưởng phước của công lao mình, vì đó cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
14Ta thấy rằng mọi việc Đức Chúa Trời đã làm thì còn đến đời đời; người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi được. Đức Chúa Trời làm như thế để loài người kính sợ Ngài.
15Điều gì hiện có thì đã có từ xưa,
Điều gì sẽ xảy đến thì đã xảy ra từ lâu rồi;
Đức Chúa Trời cho tái diễn#3:15 Nn: tìm kiếm. những việc đã qua.
Sự phán xét và tương lai thuộc về Đức Chúa Trời
16Ta lại còn thấy dưới ánh mặt trời:
Nơi pháp đình có điều gian ác,
Chỗ công lý có sự bất công.
17Ta tự nhủ: “Đức Chúa Trời sẽ xét xử người công chính và kẻ gian ác, vì có kỳ định cho mọi sự, mọi việc.”
18Ta lại tự nhủ: “Việc xảy ra như vậy, vì Đức Chúa Trời muốn thử nghiệm con người, và chỉ cho họ biết rằng mình không hơn gì loài thú. 19Vì việc xảy đến cho loài người và loài thú đều giống nhau; loài nầy chết, loài kia cũng chết. Cả hai đều thở cùng một thứ hơi thở; loài người chẳng hơn gì loài thú, vì tất cả đều hư không. 20Tất cả đều quy vào một chỗ; tất cả do bụi đất mà ra, tất cả đều sẽ trở về bụi đất. 21Ai biết được, hoặc linh của loài người đi lên, hoặc hồn của loài thú sa xuống đất?” 22Thế thì, ta thấy chẳng có gì tốt hơn cho loài người là vui hưởng công việc mình; ấy là phần riêng của mỗi người, vì ai sẽ đem mình trở lại để thấy điều sẽ xảy ra sau nầy?

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;