Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:1

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:1 RVV11

Hỡi trời hãy lắng tai, tôi sẽ nói, Hỡi đất hãy nghe những lời từ miệng tôi.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:1