Đa-ni-ên 4:29

Đa-ni-ên 4:29 RVV11

Mười hai tháng sau, khi đang đi dạo trên sân thượng hoàng cung Ba-by-lôn
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 4:29