Cô-lô-se 4:15

Cô-lô-se 4:15 RVV11

Hãy chào thăm những anh em ở Lao-đi-xê và Nim-pha cùng Hội Thánh nhóm trong nhà bà.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Cô-lô-se 4:15