A-mốt 8:6

A-mốt 8:6 VIE2010

Để chúng ta lấy bạc mua người khốn cùng, Lấy một đôi dép mua kẻ thiếu thốn Và bán cho đến lúa lép nữa.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share