A-mốt 8:3

A-mốt 8:3 VIE2010

Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền Sẽ trở thành tiếng khóc than” Chúa Giê-hô-va phán vậy. “Xác chết vương vãi khắp nơi, và người ta lặng lẽ ném chúng đi.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share