YouVersion Logo
Search Icon

II Sa-mu-ên 22

22
Bài ca chiến thắng của Đa-vít
(Thi Thiên 18)
1Đa-vít hát chúc tụng Đức Giê-hô-va bài ca nầy trong ngày Đức Giê-hô-va giải cứu vua khỏi tay mọi kẻ thù và khỏi tay Sau-lơ:
2“Đức Giê-hô-va là tảng đá, là đồn lũy của tôi,
Và là Đấng giải cứu tôi.
3Đức Chúa Trời là tảng đá của tôi, nơi tôi tìm được chỗ ẩn náu,
Là cái khiên và là sừng cứu rỗi của tôi,
Là pháo đài và nơi nương náu của tôi,
Đấng giải cứu tôi khỏi những kẻ hung bạo.
4Tôi sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Đấng đáng được ngợi ca;
Và tôi sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù.
5Các lượn sóng của tử thần vây quanh tôi,
Những dòng thác diệt vong làm tôi kinh hãi;
6Những dây của âm phủ quấn quanh tôi,
Bẫy tử thần đã bắt lấy tôi.
7Trong cảnh khốn cùng, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va;
Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời của tôi.
Từ Đền Thánh, Ngài nghe tiếng tôi;
Tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài.
8Bấy giờ, đất rung động và lung lay,
Nền các tầng trời cũng rung chuyển
Và rúng động, vì Ngài nổi giận.
9Khói bốc ra từ mũi Ngài;
Lửa thiêu rụi ra từ miệng Ngài,
Và than hồng cháy rực từ Ngài.
10Ngài xé các tầng trời và ngự xuống;
Dưới chân Ngài có mây dày đặc.
11Ngài cưỡi một chê-rúp vụt bay;
Ngài hiện ra trên cánh gió.
12Ngài dùng bóng tối bao phủ quanh mình,
Như một cái lều với lượng nước lớn trong đám mây dày đặc.
13Từ ánh sáng rực rỡ trước mặt Ngài,
Than cháy bừng lên đỏ rực.
14Đức Giê-hô-va cho nổi sấm trên các tầng trời;
Đấng Chí Cao phát ra tiếng của Ngài.
15Ngài bắn tên ra, quân thù tán loạn;
Phát chớp nhoáng, khiến chúng tan tành.
16Bởi lời quở trách của Đức Giê-hô-va
Và bởi hơi thở ra từ mũi Ngài,
Lòng đại dương xuất hiện,
Thềm lục địa lộ ra.
17Từ trên cao, Ngài đưa tay ra nắm lấy tôi,
Kéo tôi ra khỏi vực nước sâu.
18Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù cường bạo,
Khỏi những kẻ ghét tôi,
Vì chúng mạnh hơn tôi.
19Chúng tấn công tôi trong ngày tôi lâm nạn,
Nhưng Đức Giê-hô-va đã nâng đỡ tôi.
20Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi
Và giải cứu tôi, vì Ngài vui thích tôi.
21Đức Giê-hô-va ban thưởng theo sự công chính của tôi;
Ngài báo đền cho tôi theo sự trong sạch của tay tôi,
22Vì tôi đã giữ các đường lối của Đức Giê-hô-va,
Không xây khỏi Đức Chúa Trời để làm điều ác.
23Vì tất cả mệnh lệnh của Ngài đều ở trước mặt tôi;
Tôi chẳng lìa xa các luật lệ Ngài.
24Tôi sống cách không chê trách được trước mặt Ngài,
Và cẩn thận giữ mình khỏi tội ác.
25Vì vậy, Đức Giê-hô-va báo đền cho tôi theo sự công chính của tôi,
Và theo sự trong sạch của tôi trước mặt Ngài.
26Với người trung tín, Chúa tỏ mình thành tín;
Với người trọn vẹn, Chúa tỏ mình toàn hảo.
27Với người trong sạch, Chúa sẽ tỏ mình thánh sạch;
Nhưng với kẻ gian ngoa, Chúa sẽ tỏ mình thù địch.
28Chúa giải cứu người khiêm tốn,
Nhưng Chúa để mắt nhìn kẻ kiêu căng để hạ chúng xuống.
29Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là ngọn đèn của con,
Đức Giê-hô-va sẽ chiếu vào sự tăm tối của con.
30Nhờ Chúa, con có thể tấn công quân địch;
Cậy Đức Chúa Trời, con vượt qua lũy thành.
31Còn Đức Chúa Trời, đường lối Ngài là trọn vẹn,
Lời Đức Giê-hô-va tinh luyện.
Ngài là cái khiên cho mọi người ẩn náu nơi Ngài.
32Vì ngoài Đức Giê-hô-va ra, ai là Đức Chúa Trời?
Ai là tảng đá lớn, nếu không phải là Đức Chúa Trời chúng tôi?
33Chính Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu vững chắc của tôi,
Ngài đưa người trọn vẹn vào đường lối Ngài.
34Ngài làm cho chân tôi lanh lẹ như chân nai,#Ha 3:19.
Và đặt tôi đứng vững trên các nơi cao.
35Ngài tập tay tôi chiến đấu,
Để cánh tay tôi giương nổi cung đồng.
36Chúa đã ban cho con tấm khiên cứu rỗi của Ngài,
Và sự hạ mình của Chúa đã làm cho con nên cao trọng.
37Chúa mở rộng đường dưới bước chân con,
Và chân con bước không bao giờ lảo đảo.
38Con đuổi theo và hủy diệt quân thù
Cho đến khi diệt hết mới trở về.
39Con tận diệt và đánh hạ chúng;
Chúng gục ngã dưới chân con, không sao trỗi dậy.
40Vì Chúa đã thắt lưng con bằng sức mạnh để chiến đấu,
Và làm cho kẻ tấn công con cúi rạp trước con.
41Chúa cũng khiến kẻ thù của con quay lưng bỏ chạy
Để con tiêu diệt những kẻ ghét con.
42Chúng ngóng trông nhưng chẳng ai cứu giúp;
Chúng kêu cầu Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không đáp lời.
43Con đập tan chúng như bụi đất,
Nghiền nát, giày đạp chúng như bùn ngoài đường.
44Chúa giải cứu con khỏi sự tranh chấp của dân tộc con;
Ngài giữ con đứng đầu các nước;
Dân mà con không quen biết sẽ thần phục con.
45Người nước ngoài sẽ phủ phục trước mặt con;
Vừa nghe tiếng con, chúng đã tuân hành.
46Người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí,
Từ nơi ẩn mình run rẩy kéo nhau ra.
47Đức Giê-hô-va hằng sống và đáng được ca ngợi là tảng đá của con!
Tôn vinh Đức Chúa Trời là tảng đá của sự cứu rỗi con!
48Chính là Đức Chúa Trời báo thù cho con,
Ngài khiến các dân thần phục con,
49Và giải cứu con khỏi những kẻ thù.
Chúa nâng tôi lên cao hơn các cừu địch của con,
Và cứu con khỏi kẻ hung tàn.
50Vì vậy, Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ ca ngợi Ngài giữa các dân,#Rô 15:9.
Và hát chúc tụng danh của Ngài.
51Đức Giê-hô-va ban sự giải cứu lớn lao#22:51 Hoặc: tháp giải cứu. cho vua Ngài chọn,
Và bày tỏ sự nhân từ cho người được xức dầu của Ngài,
Tức là cho Đa-vít và cho dòng dõi người đến đời đời.”

Currently Selected:

II Sa-mu-ên 22: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy