II Cô-rinh-tô 7:9

II Cô-rinh-tô 7:9 VIE2010

thì bây giờ tôi lại vui mừng. Tôi vui không phải vì anh em đã đau buồn, mà vì sự đau buồn của anh em đã đem lại sự ăn năn. Thật, anh em đã đau buồn theo ý Đức Chúa Trời; như thế, chúng tôi không gây thiệt hại gì cho anh em cả.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share