II Cô-rinh-tô 7:11

II Cô-rinh-tô 7:11 VIE2010

Vậy, anh em hãy xem, sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đã sinh ra trong anh em lòng nhiệt thành như thế nào! Không những thế mà cả sự cố gắng thanh minh, phẫn nộ, sợ sệt, mong đợi, sốt sắng, sửa phạt nữa! Anh em đã chứng tỏ cho mọi người rằng mình không có lỗi trong việc đó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share