YouVersion Logo
Search Icon

II Cô-rinh-tô 6

6
1Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích. 2Vì Ngài phán rằng:
“Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện,
Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.”#Êsai 49:8.
Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!
Lòng trung thành của Phao-lô trong thử thách
3Chúng tôi không làm cớ vấp phạm cho ai, để chức vụ mình không bị chỉ trích. 4Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời: rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương, 5đòn vọt, tù đày, loạn lạc, nhọc nhằn, mất ngủ, nhịn đói;#Công 16:23. 6trong sự thanh sạch, tri thức, nhẫn nhục, nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu thương chân thành, 7trong lời nói chân thật, và trong quyền năng của Đức Chúa Trời; cầm vũ khí công chính trong cả tay phải lẫn tay trái; 8dù vinh hay nhục, dù mang tiếng xấu hay được tiếng tốt. Chúng tôi bị đối xử như những kẻ lừa đảo, nhưng lại là người chân thật; 9bị xem như những kẻ xa lạ, nhưng lại được mọi người biết đến; bị xem như gần chết, nhưng thật chúng tôi vẫn sống; xem như bị hình phạt, nhưng không bị giết chết; 10xem như buồn bã, nhưng luôn vui mừng; xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có; xem như không có gì, nhưng lại có tất cả.
11Thưa anh em tại Cô-rinh-tô, chúng tôi thật lòng nói với anh em#6:11 Nn: miệng chúng tôi mở ra vì anh em, lòng chúng tôi rộng mở. 12Chúng tôi không hẹp hòi đối với anh em, nhưng chính lòng anh em hẹp hòi. 13Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em — tôi nói với anh em như nói với con cái mình — anh em cũng hãy mở rộng lòng mình!
Đấng Christ và Bê-li-an
14Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? 15Đấng Christ và Bê-li-an#6:15 Bê-li-an: là một tên riêng của Sa-tan. có thể hòa hợp được chăng? Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng? 16Có thể nào hòa hợp đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán:
“Ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ;
Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ,
Và họ sẽ làm dân Ta.”#Xuất 29:45; Lê 26:12; Giê 31:1; Êxê 37:27.
17Vì vậy, Chúa phán:
“Hãy ra khỏi chúng nó,
Hãy phân rẽ khỏi chúng nó,
Đừng đá động đến đồ ô uế,
Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.#Êsai 52:11.
18Ta sẽ làm Cha các ngươi,
Các ngươi sẽ làm con trai, con gái Ta,
Chúa Toàn Năng phán vậy.”#II Sa 7:14; Êsai 43:6.

Currently Selected:

II Cô-rinh-tô 6: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy