II Cô-rinh-tô 5:18

II Cô-rinh-tô 5:18 VIE2010

Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ, và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

II Cô-rinh-tô 5:18

Share