II Cô-rinh-tô 4:6

II Cô-rinh-tô 4:6 VIE2010

Bởi Đức Chúa Trời là Đấng phán rằng: “Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối,” đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Jêsus Christ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share