I Ti-mô-thê 6:20

I Ti-mô-thê 6:20 VIE2010

Ti-mô-thê ơi, hãy giữ lấy những gì đã được giao phó cho con, tránh những lời nhảm nhí phàm tục và các cuộc tranh cãi về những điều nhầm tưởng là tri thức
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share