I Tê-sa-lô-ni-ca 5:4

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:4 VIE2010

Nhưng thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối đến nỗi Ngày ấy đến bất ngờ cho anh em như kẻ trộm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share