I Sa-mu-ên 23:28

I Sa-mu-ên 23:28 VIE2010

Sau-lơ ngưng truy đuổi Đa-vít để trở về đánh người Phi-li-tin. Vì thế, người ta gọi chỗ nầy là Tảng Đá Phân Rẽ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share