I Cô-rinh-tô 5:1

I Cô-rinh-tô 5:1 VIE2010

Có tin đồn rằng trong anh em có sự dâm loạn, một thứ dâm loạn đến nỗi ngay cả các dân ngoại cũng không có như thế; vì có kẻ đã ăn nằm với vợ kế của cha mình!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share