Маттай 5:30

Маттай 5:30 КЪУМCK

Эгер онг къолунг сени гюнагьгъа тарта буса, ону гесип ташла! Неге тюгюл де, сени бютюн къаркъаранг жагьаннемге тюшгенден эсе, санларынгдан бириси ёкъ болмакълыгъы оьзюнг учун яхшыдыр.
КЪУМCK: Сыйлы Китап Янгы Разилешивню
Share