Маттай 5:29

Маттай 5:29 КЪУМCK

Эгер онг гёзюнг сени гюнагьгъа тарта буса, ону чыгъарып ташла! Неге тюгюл де, сени бютюн къаркъаранг жагьаннемге тюшгенден эсе, санларынгдан бириси ёкъ болмакълыгъы оьзюнг учун яхшыдыр.
КЪУМCK: Сыйлы Китап Янгы Разилешивню
Share