Маттай 5:21

Маттай 5:21 КЪУМCK

– Сизин ата бабаларыгъызгъа: «Адам оьлтюрме! Ким оьлтюрсе, шо этген иши саялы дуванны алдында жавап бережек», – деп айтгъанны сиз билесиз.
КЪУМCK: Сыйлы Китап Янгы Разилешивню
Share