Маттай 5:16

Маттай 5:16 КЪУМCK

Сизин шавлагъыз инсанлагъа ярыкъ берсин дагъы. Шолайлыкъда, олар сизин яхшы ишлеригизни гёрер ва сизин кёклердеги Атагъызгъа алгъышлар этер.
КЪУМCK: Сыйлы Китап Янгы Разилешивню
Share

Маттай 5:16

Share