Маттай 5:13

Маттай 5:13 КЪУМCK

– Сиз дюньяны тузусуздур. Амма туз тузлу татывун тас этсе, огъар тузлу татывну не булан бермеге болур? О бир затгъа да ярамайгъан болур. Ону инсанланы аякъ тюбюне ташлар!
КЪУМCK: Сыйлы Китап Янгы Разилешивню
Share