Yuhanná 1
HPKB

Yuhanná 1

1
Gál ensán but
1Bongéjá,#1:1 Bongéj, bezán bendát, shoru. cha azal, Gál#1:1 Gál, bezán habar, kalamah, labz. hastat. Gál gón Hodáyá gón at o Gál Hodáay jend at. 2Cha azalá, Gál gón Hodáyá at. 3Sajjahén chizz cha Gálá jórh butant o cha é jórh butagénán, bé Gálá hech chizzé jórh nabut. 4Hasti o zend cha hamáiá pédá but o zend, mardománi nur o rozhn at. 5Rozhn, tahárókiá drapshit#1:5 Drapshag, bezán shahm janag, rozhná bayag, jalashkag. o tahárókiá, rozhn hechbar zánt nakortag o prósh nadátag.#1:5 Bezán taháróki rozhná prósh dáta nakant.
6Yahyá námén mardé pédá but ke Hodáay ráh dátagén at. 7Á átk ke sháhed bebit o pa hamá rozhná gwáhi bedant, tánke sajjahén mardom cha áiay gwáhiá imán byárant. 8Á wat hamá rozhn naat, bale átk tán pa rozhná gwáhi bedant. 9Hamá rástén rozhn, ke pa sajjahén mardomán rozhnáia kárit, nun mán jaháná áyagi at. 10Á mán jaháná at o Hodáyá jahán cha hamáiá jórhéntagat, bale jaháná á pajjáh nayáwort. 11Á wati mahlukay nyámá#1:11 Nyámá, bezán myáná, darnyámá, tahá, tóká. átk o mahluká namannet. 12Bale hamá mardomán ke báwara kort o mannet, áiá é hakk o ehtiár dátant ke Hodáay chokk bebant, bezán hamá ke áiay námay sará imánesha áwort. 13Á, na cha hóná pédá butant o na cha jesmáni wáhagán o na cha ensáni lóthán, cha Hodáyá pédá butant.
14Gál ensán but o may nyámá jágahi kort. Má áiay shán o shawkat dist, shán o shawkaté ke Petay yakkén Chokkayg ent, hamá Chokk ke cha rahmat o rástiá porr ent. 15Yahyá pa áiá gwáhia dant, gwánka#1:15 Gwánk, bezán borzén tawár. jant o gwashit: “Esh ent hamá kas ke áiay bárawá man gwashtag: Cha man o randa kayt, bale cha man master o démáter ent. Chiá ke cha man pésará butag.” 16Má sajjahénán cha áiay pormehrén rahmatay sawgátá modám barkat geptag. 17É rást ent ke Tawrát cha Mussáyá márá bakshag butag, bale rahmat o rásti, cha Issá Masihá pa má átk o sar but. 18Kassá hechbar Hodá nadistag, bale hamá yakdánagén Chokk ke wat Hodá ent o Petay ambázá ent, hamáiá Hodá pajjáréntag.
Pákshódókén Yahyáay gwáhi
19-20Wahdé Urshalimay shahray Yahudián wati lahtén dini péshwá o Láwiay kabilahay mardom Yahyáay kerrá rawán dát ke jost begerant: “Taw kay ay?” Áiá enkár nakort, tachk o pa rásti gwáhi dát o gwashti: “Man Masih naán.” 21Áyán jost kort: “Taw Elyás ay?” Gwashti: “Na.” Gwashtesh: “Gorhá taw hamá wádah dátagén nabi ay?” Gwashti: “Na.” 22Jostesh kort: “Acha, taw kay ay? Má báyad ent pa áyán passawé#1:22 Passaw, bezán jwáb. bebarén gón ke márá rawánesh dátag. Wati bárawá ché gwashay?” 23Áiá cha Eshayá nabiay kawlá gwasht: “Man hamá tawár án ke mán gyábáná gwánka jant o gwashit, Hodáwanday ráhá rást o tachk kanét.”#1:23 Eshayá Nabiay Ketáb, bahr 40, band 3.
24Cha é rawán dátagén kásedán lahtén Parisi atant. 25Jostesh kort: “Agan taw na Masih ay o na Elyás ay o na hamá nabi, gorhá pa ché pákshódia dayay?” 26Yahyáyá áyáni passawá gwasht: “Man gón ápá pákshódia dayán, bale kaséá shomay nyámá jáh jatag#1:26 Jáh janag, bezán cha wati jáhá anágatén pád áyag, Arabi o Pársiá “qiám, rastákhiz”. ke shomá áiá nazánét. 27Á cha man o randa kayt o man áiay kawshbandáni bójagay láhek ham naán.” 28É kár Ordonay kawray á dastá, Bayt-Anyáyá but, hamá jágahá ke Yahyáyá mardom pákshódia dátant.#1:28 É Yahyá at ke pákshódia dáti.
Hodáay Gwarándh
29É dega róchá, wahdé Yahyáyá Issá dist ke dém pa áiá pédák ent, gwashti: “Bechárét! Esh ent Hodáay hamá Gwarándh ke jahánay gonáhán dura kant. 30Esh ent hamá kas ke áiay bárawá man gwashtag: ‘Cha man o randa kayt bale cha man master o démáter ent, chiá ke cha man pésará butag.’ 31Man wat pajjáh nayáwort, bale gón ápá mardománi pákshódi dayagá átkán tánke é dhawlá á pa Bani Esráilián zánag o paddar#1:31 Paddar, bezán záher, áshkár. kanag bebit.”
32Yahyáyá wati gwáhi é paymá démá bort: “Man Hodáay Ruh dist ke kapótéay dróshomá#1:32 Dróshom, bezán shekl. cha ásmáná ér átk o áiay sará nesht. 33Man á nazánt, bale hamá kasá ke maná rawán dát tán gón ápá pákshódi bedayán, gwashtagati: ‘Wahdé taw dist Ruh kaséay sará ér byayt o benendit, bezán á hamá kas ent ke gón Hodáay Pákén Ruhá#1:33 Hodáay Pákén Ruh, bezán Ruholkodos. pákshódia dant.’ 34Man é chizz distag o gwáhia dayán ke á Hodáay Chokk ent.”
Issáay awali morid
35É dega róchá, Yahyá gón wati do moridá óshtátagat. 36Wahdé Yahyáyá Issá dist ke cha ódá gwazagá ent gwashti: “Esh ent Hodáay Gwarándh.” 37Á doén moridán é habar eshkot o Issáay randá rawán butant. 38Issáyá chakk tarrént o har doéni distant ke áiay randá áyagá ant. Josti kort: “Shomá ché lóthét?” Gwashtesh: “Rabbi!” Bezán: Oo ostád! “Tai jágah kojá ent?” 39Gwashti: “Byáét o bechárét!” Gorhá á doén shotant o distesh ke kojá neshtag o róchay pasht kaptagén bahrá hamáiay kerrá mantant. Bégáhay wahd at.#1:39 Asligén Yunáni nebeshtánka gwashit: “dahomi sáhat”, bezán bégáhay chárá. Yahudiáni róchay hesáb, sáhat sohbay shashá bongéja but.
40Yahyáay habaráni eshkonagá rand, cha é doénán ke Issáay randesh gept o shotant, yakké Shamun Petrosay brát, Andriás at. 41Áiá pésará wati brát Shamun wadi kort o gwashti: “Má Masih dar gétk.” 42Randá, áiá Shamun Issáay kerrá bort. Issáyá Shamun cháret o gwashti: “Taw Shamun, Yuhannáay chokk ay. Bale nun tai nám Kaypá bit.” Kaypáay máná Petros, bezán talár ent.
Pilipos o Natnáil
43É dega róchá, wahdé Issáyá wati delá gwasht ke Jalilay damagá berawt, Piliposi dar gétk o gwashti: “Mani randgiriá bekan.” 44Pilipos ham, Petros o Andriásay dhawlá, cha Bayt-Saydáay shahray mardomán at. 45Pilipos ham shot o Natnáili shóház kort o gwashti: “Má hamá kas distag o dar gétkag ke Mussáyá Tawrátay tahá áiay mestág dátag o á dega nabián ham áiay bárawá gwashtag. Á Issá Náseri, Issopay chokk ent.” 46Natnáilá gón áiá gwasht: “Cha Náserahá ham sharrén chizzé dar kapta kant?” Piliposá gwasht: “Byá o bechár!” 47Wahdé Issáyá Natnáil dist ke dém pa áiá pédák ent, gwashti: “É tachkén Bani Esráilié ke delá hech paymén mandr#1:47 Mandr, bezán repk, sázesh, pachali. o repké mán nést.” 48Natnáilá jost kort: “Taw maná cha kojá zánay?” Issáyá áiay passawá gwasht: “Cha á wahdá pésar ke Piliposá tará tawár kort, man tará hamá wahdá dist ke enjiray drachkay chérá atay.” 49Natnáilá gwasht: “Oo ostád! Taw Hodáay Chokk ay, taw Esráilay bádsháh ay.” 50Issáyá passaw dát: “Paméshká imánet áwort ke man gwasht: ‘Tará enjiray drachkay chérá distagon’. Cha é chizzán masteréna genday.” 51Gorhá gón áiá gwashti: “Shomárá rásténa gwashán, démterá ásmáná pacha gendét o Hodáay préshtag dém pa Ensánay Chokká,#1:51 Dányál nabiá é pernám pa yak hastiéá kár bastag ke á cha ásmáná kayt. Issá Masihá é pernám pa wat zortag tán mardom bezánant ke á cha ásmáná átkag o hamá wádah dátagén Masih ent. ke man án, jahl o borza káyant o rawant.”

© 2015-2022, Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.


Learn More About Hodáay Pákén Ketáb, Balochi zobáná