YouVersion Logo
Search Icon

Matayo 2

2
Bato Babowɛi
1Yana abotama Yesu a Bɛtɛlɛmɛ a likota liYuda, a ehole ekumu Elode, bato babowɛi badonga a ɛsɛta, na bamea a Yelusalema. 2Bahɔjɔ bo, Yona obotami kumu oBaYuda adi jɔ? Iso bonɛ monjɔtɔ onde a dɔngɔ diɛsɛta, na bodoi bo bomosakoe. 3Kumu Elode, ama yo ka mojɔ momina, ami ko da oko na mokakwano, na bato basusu ba Yelusalema pongono. 4A mojɔ momina, yo abolea likita libasuku banganga na basɔni bangando, na abahɔjɔ esika ebobotama boMasiya. 5Ibo babala na nde bo, A Bɛtɛlɛmɛ, ngando eYuda; mojɔ bo motɔndɔi asɔnɔ boa bo,
6Wɛ Bɛtɛlɛmɛ a likota liYuda;
Oditi ngɔngɔ jibakumu basusu baYuda;
Mojɔ bo okina kumu adi bomana ai we,
Yona ôda mobanei obato bambi baYisalaele.
7Elode abea bato babowɛi na poloso, na abakokeleja a mojɔ moehole emana monjɔtɔ. 8Abaloma a Bɛtɛlɛmɛ, na abala na bu bo, Kɛni aduke mwana omina na bingi. Okamobolojani, doani a bojebeja mbi, bo mbi nakɛe namosakoe pongono. 9Aka bo ekenge yena ekumu, bakɛ oko a njea ebu. Monjɔtɔ monɛ bo a ɛsɛta akɛkɛ boso bobu, na ama a diko diesika edaka mwana. 10Basepa bou mɛnɛ yana anɛ bo monjɔtɔ. 11Akwea bo a ndako, banɛ mwana na ngwa’nde Malia; na basumana na banmosakoa. Baloloja leka lobu, na bamopa bipeeli biwɔlɔ, na malasi, na mila. 12Njambe ko abajebeja a njɔti bo bata-sɔmbɔ ai Elode; na bayana a ngando ebu a njea etongo.
Bocia a Ejipito
13Ama bo yana, okina obwɛnji oKumu ami doa oko ai Yosepa a njɔti. Abala na nde bo, Angɔ; tomba mwana na ngwa’nde, cia na bu oho Ejipito. Yeyoa oho oko a ehole êbala mbi na wɛ, mojɔ bo Elode akɛkɛ aduke mwana bo amowoe. 14Yosepa angɔ, atomba mwana na ngwa’nde na bulu; akɛ a Ejipito 15na ayeyoa oho oko a bogwa boElode, a bongameja ekenge ema bala Kumu na motɔndɔi bo, Mbi nabei mwana’mbi bo ahule Ejipito.
16Elode ko, yana anɛ yo bo bato babowɛi bamokosea, aka kɛlɛ enɛnɛ. Adumba mobeko bo bawoe bana-bami basusu baya badaka na bianga bibae na dea, a ngando eBɛtɛlɛmɛ na a likota dia lisusu. Iyo ahieja ehole, cina bo ama kokeleja mojɔ na bato babowɛi. 17Oko boa ekenge esɔnɔ motɔndɔi Yelemaya engama bo,
18Ba’ka hulɔ a Lama,
Bio na kɔndɔ enɛnɛ.
Lakɛlɛ ayeaka bana bande.
Molema monde motagɔmbɔ,
Mojɔ bo bana bande baditi koko.
19Yana agwa Elode, obwɛnji oKumu adoa ai Yosepa a njɔti oho Ejipito. 20Abala na nde bo, Angɔ; tomba mwana na ngwa’nde, sɔmbɔ na bu a ngondo eYisalaele, mojɔ bo baya baduka mwana bo bamowoe bagwi. 21Oko boa yo angɔ, atomba mwana na ngwa’nde, na asɔmbɔ na bu a ngondo eYisalaele. 22Yanako aka yo bo Alukelao asangoa bokumu boYuda a esika esangwa ’nde Elode, adaka na bɔ a bokɛ oho. Na Njambe amojebeja a njɔti bo akɛe a likota liGalile. 23Akɛ oho, na ada a ekina ngando yena edi na kombe Nasaleta. Oko boa mojɔ mobala batɔndɔi mongama bo,
Bâmobea moto oNasaleta.

Currently Selected:

Matayo 2: NTNG61

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy